loading... Nestemate peste veacuri!
Misu Radovici
"You are the only one who can use your ability. It is an awesome responsibility." (Tu esti singurul care iti poti folosi abilitatea. E o responsabilitate extraordinara.)
Zig Ziglar
Etichete: , , | edit post
Reacții: