loading... Nestemate peste veacuri!
Misu Radovici
"La inceput era Cuvantul, si Cuvantul era cu Dumnezeu, si Cuvantul era Dumnezeu. El era la inceput cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost facute prin El; si nimic din ce a fost facut, n-a fost facut fara El. In El era viata, si viata era lumina oamenilor. Lumina lumineaza in intuneric, si intunericul n-a biruit-o."
Scriptura (Ioan 1)Misu Radovici
“Man is the only creature that refuses to be what he is.” (Omul este singura creatura care refuza sa fie ceea ce este.)
Albert CamusMisu Radovici
“We must learn to live together as brothers or perish together as fools.” (Trebuie sa invatam sa traim impreuna ca fratii sau sa pierim impreuna ca nesabuitii.)
Martin Luther King, Jr.Misu Radovici
“Courage is the power to let go of the familiar.” (Curajul inseamna puterea de a renunta la ceea ce e familiar.)
Mary ByrantMisu Radovici
“Tears are God’s gift to us. Our holy water. They heal us as they flow.” (Lacrimile sunt darul lui Dumnezeu pentru noi. Apa noastra sfanta. Ele ne vindeca in timp ce curg.)
Rita SchianoMisu Radovici
“There is no difficulty that enough love will not conquer; no disease that enough love will not heal; no door that enough love will not open.” (Nu exista nici o dificultate pe care destula dragoste sa nu o poata cuceri, nici o boala pe care destula dragoste sa nu o poata vindeca, nici o usa pe care destula dragoste sa nu o poata deschide.)
Emmet FoxMisu Radovici
“Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.” (Prea des subestimam puterea unei atingeri, a unui zambet, a unei vorbe bune, a unei urechi dispuse sa asculte, a unui compliment onest sau a unui mic act de compasiune, toate acelea care au potentialul de a schimba o viata.)
Leo Buscaglia

Misu Radovici
“Be not the slave of your own past.” (Nu fii sclavul propriului trecut.)
Ralph Waldo Emerson

Misu Radovici
“Do not compare yourself with others, for you are a unique and wonderful creation. Make your own beautiful footprints in the snow.” (Nu te compara cu ceilalti, pentru ca tu esti o creatie unica si minunata. Lasa-ti propriile urme pe zapada.)"
Barbara Kimball

Misu Radovici
“Before God we are all equally wise and equally foolish.” (Inaintea lui Dumnezeu suntem toti la fel de intelepti si la fel de nebuni.)
Albert Einstein

Misu Radovici
"Pune-ma ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe bratul tau; caci dragostea este tare ca moartea ... jarul ei este jar de foc, o flacara a Domnului. Apele cele mari nu pot sa stinga dragostea, si raurile n-ar putea s-o inece ..."
Scriptura (Cantarea Cantarilor)

Misu Radovici
“Generosity is giving more than you can, and pride is taking less than you need.” (Generozitatea este a da mai mult decat poti si mandria este de a lua mai putin decat ai nevoie.)
Kahlil Gibran

Misu Radovici
“It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well.” (Nu e destul sa ai o minte buna; lucrul principal e sa o folosesti bine.)
Rene Descartes

Misu Radovici
“Do not think that love, in order to be genuine, has to be extraordinary. What we need is to love without getting tired.” (Nu crede ca dragostea, pentru ca sa fie reala, trebuie sa fie extraordinara. Ceea ce avem nevoie e ca dragostea noastra sa nu oboseasca.) 
Maica Tereza

Misu Radovici
"Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat ... Şi mi-a zis: Israele, tu eşti robul Meu în care Mă voi slăvi ... Şi acum, Domnul vorbeşte, ... căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea. El zice: Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul celor puternici: Împăraţii vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, şi voievozii se vor arunca la pământ şi se vor închina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales. Aşa vorbeşte mai departe Domnul: La vremea îndurării, Te voi asculta, şi în ziua mântuirii, Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara şi să împarţi moştenirile pustiite; să spui prinşilor de război: Ieşiţi!, şi celor ce sunt în întuneric: Arătaţi-vă! ... Iată-i că vin de departe, unii de la miazănoapte şi de la apus, iar alţii din ţara Sinim. Bucuraţi-vă, ceruri! Înveseleşte-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul Său şi are milă de nenorociţii Lui. Sionul zicea: M-a părăsit Domnul şi m-a uitat Domnul! Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu niciun chip: Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei! Fiii tăi aleargă; ... Ridică-ţi ochii de jur împrejur şi priveşte: toţi aceştia se strâng, vin la tine. Pe viaţa Mea, zice Domnul, că te vei îmbrăca cu toţi aceştia ca şi cu o podoabă şi te vei încinge cu ei ca o mireasă ... Fiii aceştia de care ai fost lipsit vor spune mereu la urechile tale: Locul este prea strâmt pentru mine; fă-mi loc, ca să pot să mă aşez. Şi vei zice în inima ta: Cine mi i-a născut? Căci eram fără copii şi stearpă; eram roabă, izgonită: cine i-a crescut? Rămăsesem singură: unde erau aceştia? De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, voi face neamurilor semn cu mâna şi-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri ... Şi va şti orice făptură că Eu sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov."
Scriptura (Isaia 49)

Misu Radovici
“I never knew how to worship until I knew how to love.” (Nu am stiut cum sa aduc lauda si inchinare pana cand nu am stiut cum sa iubesc.)
Henry Ward Beecher

Misu Radovici
“The truth that makes men free is for the most part the truth which men prefer not to hear.” (Adevarul care face liberi oamenii este in mare parte adevarul pe care oamenii prefera sa nu il auda.)
Herbert Agar

Misu Radovici
“Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” (A sti nu e destul; trebuie sa si aplicam. Sa vrem nu e destul; trebuie sa si facem.)
Johann Wolfgang Von Goethe

Misu Radovici
"Iata ce mai gandesc in inima mea si iata ce ma face sa mai trag nadejde: bunatatile Domnului nu s-au sfarsit, indurarile Lui nu sunt la capat, ci se innoiesc in fiecare dimineata. Si credinciosia Ta este atat de mare! Domnul este partea mea de mostenire, zice sufletul meu; de aceea nadajduiesc in El." (Plangeri 3:21-24)
Scriptura

Misu Radovici
“Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.” (Fii credincios in lucrurile mici pentru ca in ele se gaseste puterea ta.)
Maica Tereza

Misu Radovici
“Did you ever see an unhappy horse? Did you ever see a bird that had the blues? One reason why birds and horses are not unhappy is because they are not trying to impress other birds and horses.” (Ai vazut vreodata un cal nefericit? Ai vazut vreodata o pasare care sa fie trista? Motivul principal pentru care pasarile si caii nu sunt nefericiti este ca nu incearca sa impresioneze pe celelalte pasari sau pe ceilalti cai.) 
Dale Carnegie

Misu Radovici
 "Te iubesc cu o iubire vesnica; de aceea iti pastrez bunatatea Mea!" (Ieremia 31:3)
Scriptura

Misu Radovici
“Be nice to people on your way up because you might meet ‘em on your way down.” (Poarta-te frumos cu oamenii pe care ii intalnesti in ascensiunea ta, s-ar putea sa-i intalnesti si in momentul in care cobori.)
John Dryden

Misu Radovici
“It’s only when we truly know and understand that we have a limited time on earth and that we have no way of knowing when our time is up that we will begin to live each day to the fullest, as if it was the only one we had.”
Elisabeth Kübler-Ross

Misu Radovici
"Cu ce sa te imbarbatez si cu ce sa te aseman, fiica Ierusalimului? Cu cine sa te pun alaturi si cu ce sa te mangai, fecioara, fiica Sionului? Caci rana ta este mare ca marea: cine va putea sa te vindece?" (Plangeri 2:13)
Scriptura