loading... Nestemate peste veacuri!
Misu Radovici
“Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly.” (Tine bine de vise, pentru ca daca visele mor, viata e doar o pasare cu aripile frante ce nu poate zbura.)
Langston Hughes

Misu Radovici
“Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.” (Nimeni nu se poate intoarce si sa inceapa un nou inceput, dar fiecare dintre noi putem incepe azi sa ne facem un nou sfarsit.)
Maria Robinson

Misu Radovici
“Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late.” (Tragedia vietii e ca imbatranim prea devreme si intelepti prea tarziu.)
Benjamin Franklin

Misu Radovici
“Never look back unless you are planning to go that way.” (Nu te uita inapoi, decat daca planuiesti sa o iei intr-acolo.)
Henry David Thoreau

Misu Radovici
“Remind yourself: You can only deal with the present moment. Everything else is a memory, a hope or a fear.” (Reaminteste-ti: Poti doar sa te confrunti cu momentul prezent. Toate celelalte sunt o amintire, o speranta sau o teama.)
Autor necunoscut

Misu Radovici
“Fear less, hope more; whine less, breathe more; talk less, say more; hate less, love more; and then all good things are yours.” (Teme-te mai putin, spera mai mult; plange-te mai putin, respira mai mult; vorbeste mai putin, spune mai mult; uraste mai putin, iubeste mai mult si atunci toate lucrurile bune sunt ale tale.
Proverb suedez

Misu Radovici
“If the sight of the blue skies fills you with joy, if a blade of grass springing up in the fields has power to move you, if the simple things of nature have a message that you understand, rejoice, for your soul is alive.” (Daca vederea cerului albastru te umple de bucurie, daca un fir de iarba care rasare pe camp are puterea sa te miste, daca lucrurile simple ale naturii au un mesaj pe care il intelegi, bucura-te, pentru ca sufletul tau TRAIESTE.)
Eleonora Duse

Misu Radovici
"Numai Dumnezeu poate vindeca sufletele noastre."
Ioan Gura de Aur
Misu Radovici
"Sufletul si Hristos, doar acestea doua, sa te intereseze! Lumea toata sa cada, pe acestea doua, nimeni nu ti le poate lua, afara numai daca le dai tu, cu voia ta." 
Cosma Etolul

Misu Radovici
"Sfântul numeste sufletul constiinta. Sufletul e ca un izvor: din izvor, cu cât se ia apa mai multa, cu atât da la iveala apa mai curata."
Agaton

Misu Radovici
"În sufletul uman este o transformare minunata pe care Dumnezeu Însusi o lucreaza." 
Harent

Misu Radovici
"Sufletul curat, daca va privi în el însusi, Îl va vedea, ca într-o oglinda, pe Dumnezeu."
Atanasie

Misu Radovici
"Fii împacat cu sufletul tau si atunci cerul si pamântul se vor împaca cu tine."
Isaac Sirul
Misu Radovici
"În orice suflet se regaseste sensul spiritual si imaginea lui Dumnezeu."
Origen
Misu Radovici
"Sufletul tau trebuie sa devina frumos si divin, daca vrei sa contempli pe Dumnezeu si frumusetea."
Plotin
Misu Radovici
"Când veti curata sufletele voastre, atunci vor straluci si se vor împartasi de prezenta lui Dumnezeu si de dumnezeiasca si cereasca Sa stralucire. Atunci, sufletele vor fi ca niste oglinzi curate, receptive la lumina dumnezeiasca si vor putea primi si ele stralucire."
Dionisie Areopagitul
Misu Radovici
"Pentru omul care se roaga în sufletul lui, lumea întreaga este o biserica." 
Silvan
Misu Radovici
"Scara ce duce în Împaratie este ascunsa în sufletul tau." 
Isaac Sirul
Misu Radovici
"The safest place in all the world is in the will of God, and the safest protection in all the world is the name of God." (Cel mai sigur loc din lume este sa fii in voia lui Dumnezeu, si cea mai sigura protectie din intreaga lume este in numele lui Dumnezeu.)
Warren Wiersbe
Misu Radovici
"We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope." (Trebuie sa acceptam dezamagirile de o clipa, dar sa nu pierdem niciodata infinita speranta.)
Martin Luther King Jr.
Misu Radovici
"The presence of hope in the invincible sovereignty of God drives out fear." (Prezenta sperantei in suveranitatea invincibila a lui Dumnezeu alunga frica.)
John Piper
Misu Radovici
"Do not look to your hope, but to Christ, the source of your hope." (Nu te uita la speranta ta, ci la Cristos, sursa sperantei tale.)
Charles Spurgeon
Misu Radovici
"Positive minds full of faith and hope produce positive lives." (Mintile pozitive pline de credinta si speranta produc vieti pozitive.)
Joyce Meyer
Misu Radovici
"Every thing that is done in the world is done by hope." (Orice lucru care este facut in lume este facut de speranta.)
Martin Luther
Misu Radovici
"Where there is no vision, there is no hope." (Unde nu este viziune, nu este speranta.)
George Washington Carver
Misu Radovici
"God always gives His best to those who leave the choice with Him." (Dumnezeu daruieste intotdeauna ce-i mai bun din El celor care Ii lasa posibilitatea de alegere.)
Jim Elliot
Misu Radovici
"He that lives in hope dances without music." (Cel ce traieste in speranta "danseaza fara muzica".)
George Herbert
Misu Radovici
"Great hopes make great men." (Sperantele mari fac oamenii mari.)
Thomas Fuller
Misu Radovici
"Jesus gives us hope because He keeps us company, has a vision and knows the way we should go." (Isus ne da speranta pentru ca El ne tine companie, are o viziune si stie calea pe care trebuie sa mergem.)
Max Lucado
Misu Radovici
"Speranţa e cea din urmă scânteie care se stinge în orice inimă."
Alexandre Dumas
Misu Radovici
"God develops the fruit of the Spirit in your life by allowing you to experience circumstances in which you're tempted to express the exact opposite quality. Character development always involves a choice, and temptation provides that opportunity." (Dumnezeu dezvolta roadele Duhului in viata ta permitand ca tu sa treci prin circumstante in care esti tentat sa exprimi exact calitatile diferite. Dezvoltarea caracterului implica intotdeauna o alegere iar tentatiile furnizeaza acea oportunitate.)
Rick Warren
Misu Radovici
"Better to write for yourself and have no public, than to write for the public and have no self." (Mai bine sa scrii pentru tine si sa nu ai cititori, decat sa ai cititori si sa nu te ai pe tine.)
Cyril Connolly
Misu Radovici
"As I look back over fifty years of ministry, I recall innumerable tests, trials and times of crushing pain. But through it all, the Lord has proven faithful, loving, and totally true to all His promises." (In timp ce ma uit inapoi la peste 50 de ani de slujire, imi aduc aminte de nenumaratele teste, incercari si timpuri de durere sfasietoare. Dar prin toate acestea, Domnul s-a dovedit credincios, iubitor si cu totul adevarat fata de toate promisiunile.
David Wilkerson
Misu Radovici
"How quickly we forget God's great deliverances in our lives. How easily we take for granted the miracles He performed in our past." (Cat de repede uitam marile eliberari ale lui Dumnezeu din viata noastra. Cat de usor profitam de miracolele pe care El le-a facut in trecutul nostru.
David Wilkerson
Misu Radovici
"Love is not only something you feel, it is something you do." (Dragostea nu e numai ceva ce simti, e ceva ce faci.)
David Wilkerson
Misu Radovici
"To those going through the valley and shadow of death, hear this word: Weeping will last through some dark, awful nights, and in that darkness you will soon hear the Father whisper, "I am with you." Beloved, God has never failed to act but in goodness and love. When all means fail-his love prevails. Hold fast to your faith. Stand fast in his Word. There is no other hope in this world." (Celor care treceti prin valea umbrei mortii, ascultati cuvantul acesta: Plansul va dura cateva nopti intunecate, ingrozitoare, si in acel intuneric o sa-L auzi in curand pe TATAL soptind "Sunt cu tine." Preaiubitilor, Dumnezeu nu esueaza in a actiona in bunatate si dragoste. Cand toate celelalte mijloace esueaza, dragostea Lui va invinge. Tineti-va tari in credinta. Stati tari in Cuvantul Sau. Nu exista o alta speranta in aceasta lume.)
David Wilkerson