loading... Nestemate peste veacuri!
Misu R.
"Libertatea este disciplina liber asumată."
Jose Ortega y Gasset