loading... Nestemate peste veacuri!
Misu Radovici
"Libertatea este disciplina liber asumată."
Jose Ortega y Gasset