loading... Nestemate peste veacuri!
Misu Radovici
"A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd." (Un om care vrea sa conduca o orchestra trebuie sa se intoarca cu spatele la multime.)
Max Lucado
Misu Radovici
"Never be afraid to trust an unknown future to a known God." (Niciodata sa nu iti fie teama sa incredintezi un viitor necunoscut unui Dumnezeu pe care-L cunosti)
Corrie Ten Boom
Misu Radovici
"Indignation and compassion form a powerful combination. They are indispensable to vision, and therefore to leadership." (Indignarea si compasiunea formeaza o combinatie puternica. Ele sunt indispensabile viziunii si, prin urmare, conducerii.)
John R.W. Stott 
Misu Radovici
A great leader's courage to fulfill his vision comes from passion, not position. (Curajul unui lider de a isi indeplini viziunea vine din pasiune, nu din pozitie.)
John Maxwell
Misu Radovici
"Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them." (Liderii trebuie sa fie destul de aproape incat sa relationeze cu ceilalti, dar destul de departe incat sa ii motiveze.)
John Maxwell
Misu Radovici
"Example is not the main thing in influencing others. It is the only thing." (Exemplul nu e principalul lucru in influentarea altora. Este singurul lucru.)
Albert Schweitzer
Misu Radovici
"A true shepherd leads the way. He does not merely point the way."
Leonard Ravenhill
Misu Radovici
"Nici un nor între El şi noi, nici o urmă de teamă, ci pacea şi libertatea lucrate de Duhul Sfânt, fac ca prezenţa lui Dumnezeu să devină pentru noi, pentru firea noastră nouă, un izvor nesecat de fericire. Ce binecuvântare, ce bucurie să ai Duhul de înfiere, Duhul libertăţii ca putere de adorare, ca inspirator al laudelor, al încrederii, al închinării! Şi ce bucurie aflăm în sentimentul unităţii în aceeaşi familie, în acelaşi trup, în Domnul Cristos! Cei cu care suntem uniţi sunt infinit de scumpi înaintea lui Dumnezeu, împreună cu ei, ne găsim plăcerea în a lăuda pe Cel care este vrednic de laudă, pe Dumnezeu, izvorul întregii noastre fericiri, şi pe Domnul Isus care S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, pentru ca El să fie partea noastră pentru veşnicie."
J.N. Darby in "Cu privire la închinare sau adorare" (Cap.3 - Urmări în viaţa practică - Adorarea este o sursă de bucurie creştină)
Misu Radovici
"Adevărata închinare presupune că sufletul şi-a câştigat libertatea, şi anume libertatea de a se apropia de Dumnezeu, în virtutea eficacităţii lucrării Domnului Isus Cristos. Dacă cineva L-a primit pe Domnul Isus, Îl iubeşte pe Dumnezeu, şi-a pus toată nădejdea în Domnul Cristos, dar este timid în a se apropia de Dumnezeu, este potrivit să-l încurajăm să facă acest lucru. Dacă însă cineva nu L-a cunoscut pe Cristos ca pe Mântuitorul Său este cu totul nepotrivit îndemnul de a se prezenta să se închine lui Dumnezeu. Prezenţa lui Dumnezeu nu-l poate bucura pe un astfel de om, căci omul va simţi povara păcatului asupra sa. Desigur, este un lucru bun să se recunoască cineva păcătos şi adesea eliberarea vine tocmai după ce ai simţit apăsarea păcătoşeniei tale. Dar o asemenea stare nu este o stare potrivită cu închinarea. Poziţia adevăratului închinător este aceasta: să fii în prezenţa lui Dumnezeu curăţit de orice păcat prin sângele Domnului Isus Cristos şi în lumină, după cum El Însuşi este în lumină. Adorarea înseamnă apropierea fără teamă de Dumnezeu. Uneori, învăţături străine de duhul Scripturii încearcă să umbrească apropierea în deplină libertate a celui mântuit de Dumnezeu. Libertatea creştinului de a se apropia de Dumnezeu este efectul absolut al lucrării biruitoare a Domnului Cristos în viaţa lui. Şi înţelegem aceasta prin lucrarea Duhului Sfânt, care locuieşte în noi."
J.N. Darby in "Cu privire la închinare sau adorare" (Cap.3 - Urmări în viaţa practică - Adorarea este o sursă de bucurie creştină)